Välkommen till Nexima Hiss AB

Nexima hiss ett hissbolag som lägger fokus på säkerhet och kvalitet. Med vår kompetens, långa erfarenhet och egenskaper som problemlösare skapar vi trygghet hos våra kunder. Vi är tillgängliga och ser återkopplingar som en självklar del i vårt samarbete. 

Vad du behöver tänka på när du har en hiss i fastigheten

Regelverk för hissar och andra motordrivna anordningar

Enl. Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:12 (med ändringar) ska en hiss servas regelbudet av kunnig hisstekniker. En undermålig service kan innebära fler driftstopp och även ökad risk för olyckor. Det är alltid fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret för att hissen är godkänd för drift. 

Hissbesiktning av oberoende ackrediterat besiktningsorgan

Fastighetsägaren ansvarar för att hissen blir säkerhetsbesiktad. Besiktningsorganet kontrollerar att alla hissens funktioner uppfyller kravet för säkerhet och att hissen blir servad enl. rekommendationer. Vid anmärkningar bör  dessa brister planeras in och åtgärdas inom 30 dagar. Vid ej godkänd hiss ansvarar fastighetsägaren för omgående avstängning tills hissen är reparerad, ombesiktad och godkänd. 

Våra tjänster

Vi utför grundlig service, felsöker, reparerar samt åtgärdar besiktningsanmärkningar.  Vi finns till hands för konsultationer och hjälper till med både kortsiktig och långsiktig planering av kommande underhållsbehov. Våra hisstekniker har dokumenterad kunnighet och lång erfarenhet av alla hissfabrikat.  

Observera även att:

  • Besiktningsanmärkningar ska åtgärdas inom 30 dagar.
  • Vi återkopplar alltid efter att arbetet blivit slutfört.
  • Vi har jour 24 timmar om dygnet.
  • Vi servar era hissar enl. tillverkarens rekommendationer bl. a. fabrikat, ålder, miljö, verksamhet samt drift  intensitet.
  • OBS vi delar inte upp servicen i moduler.

Service

Varje hiss behöver regelbunden service. Bostadshissar behöver vanligtvis 2-4 servicebesök per år. Äldre hissar och hissar som går mer frekvent kan behöva fler besök. Vi servar era hissar efter tillverkarens rekommendationer. Upptäcker vi några fel/slitna komponenter byter vi ut dessa i samförstånd med er för att förebygga framtida driftstopp.

Vad ingår i vårt serviceavtal

Våra serviceavtal anpassas till era förväntningar och efter era hissars behov. Vi ser över hissens fabrikat, tillverkningsår samt status. Vi kommer överens om hur era framtida underhållsplaneringar ska läggas upp och hur många servicebesök som ska utföras per år.

Ni har självklart tillgång till oss dygnet runt och med er nödtelefon kopplad direkt till vår felanmälan bevakar vi att ert larm alltid fungerar med regelbunden testlarm. Vi biträder vid den årligt återkommande säkerhetsbesiktningen och ser till att era anmärkningar blir åtgärdade. Alla utförda arbeten faktureras per arbetsorder.

Välkomna in med en offertförfrågan, eller om ni vill ställa frågor kring era hissar
Skicka offertförfrågan

Reparation

Vid felanmälan får ni kontakt med en hisstekniker som utför en felsökning för att hitta orsaken till hissens driftstopp. Vi utför felavhjälpande åtgärder utan anmodan, för större reparationer kontaktar vi er med en offert.

Dygnet runt felanmälan

Ni kan nå oss dygnet runt på tel.nr: 08-128 28 530

Konsultation

Har ni frågor kring era hissar, drift eller framtida investeringar för era hissar etc.? Välkomna att höra av er!

Följ oss i sociala medier