Välkommen till Nexima Hiss AB – din expert på hisservice i Stockholm

Är du i behov av hisservice i Stockholm? Välkommen till Nexima Hiss – ett hissföretag med fokus på säkerhet och kvalitet. Vi har jour 24/7, vilket gör att du kan ringa dygnet runt vid akut behov av service. Vi kommer så snabbt vi kan efter ditt samtal. Reparatörernas erfarenhet och kompetens gör oss till ett tryggt val.

Vad du behöver tänka på när du har en hiss i fastigheten

Regelverk för hissar och andra motordrivna anordningar

Enl. Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:12 (med ändringar) ska en hiss servas regelbudet av kunnig hisstekniker. En undermålig service kan innebära fler driftstopp och även ökad risk för olyckor. Det är alltid fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret för att hissen är godkänd för drift. 

Hissbesiktning av oberoende ackrediterat besiktningsorgan

Fastighetsägaren ansvarar för att hissen blir säkerhetsbesiktad. Besiktningsorganet kontrollerar att alla hissens funktioner uppfyller kravet för säkerhet och att hissen blir servad enl. rekommendationer. Vid anmärkningar bör  dessa brister planeras in och åtgärdas inom 30 dagar. Vid ej godkänd hiss ansvarar fastighetsägaren för omgående avstängning tills hissen är reparerad, ombesiktad och godkänd. 

Våra tjänster

Vi utför grundlig service, felsöker, reparerar samt åtgärdar besiktningsanmärkningar.  Vi finns till hands för konsultationer och hjälper till med både kortsiktig och långsiktig planering av kommande underhållsbehov. Våra hisstekniker har dokumenterad kunnighet och lång erfarenhet av alla hissfabrikat.  

Observera även att:

  • Besiktningsanmärkningar ska åtgärdas inom 30 dagar.
  • Vi återkopplar alltid efter att arbetet blivit slutfört.
  • Vi har jour 24 timmar om dygnet.
  • Vi servar era hissar enl. tillverkarens rekommendationer bl. a. fabrikat, ålder, miljö, verksamhet samt drift  intensitet.
  • OBS vi delar inte upp servicen i moduler.

Service

Varje hiss behöver regelbunden service. Bostadshissar behöver vanligtvis 2-4 servicebesök per år. Äldre hissar och hissar som går mer frekvent kan behöva fler besök. Vi servar era hissar efter tillverkarens rekommendationer. Upptäcker vi några fel/slitna komponenter byter vi ut dessa i samförstånd med er för att förebygga framtida driftstopp.

Vad ingår i vårt serviceavtal

Våra serviceavtal anpassas till era förväntningar och efter era hissars behov. Vi ser över hissens fabrikat, tillverkningsår samt status. Vi kommer överens om hur era framtida underhållsplaneringar ska läggas upp och hur många servicebesök som ska utföras per år.

Ni har självklart tillgång till oss dygnet runt och med er nödtelefon kopplad direkt till vår felanmälan bevakar vi att ert larm alltid fungerar med regelbunden testlarm. Vi biträder vid den årligt återkommande säkerhetsbesiktningen och ser till att era anmärkningar blir åtgärdade. Alla utförda arbeten faktureras per arbetsorder.

Välkomna in med en offertförfrågan, eller om ni vill ställa frågor kring era hissar
Skicka offertförfrågan

Reparation

Vid felanmälan får ni kontakt med en hisstekniker som utför en felsökning för att hitta orsaken till hissens driftstopp. Vi utför felavhjälpande åtgärder utan anmodan, för större reparationer kontaktar vi er med en offert.

Dygnet runt felanmälan

Ni kan nå oss dygnet runt på tel.nr: 08-128 28 530

Konsultation

Har ni frågor kring era hissar, drift eller framtida investeringar för era hissar etc.? Välkomna att höra av er!

Följ oss i sociala medier

Från grundlig service till mindre underhåll

En välskött hiss är i allra högsta grad en nödvändighet. Inte nog med att det onekligen höjer värdet på fastigheten, det är också ett måste i vardagen för de som själva inte kan ta sig upp för trappan. Rullatorer, rullstolar, barnvagnar och tunga kassar behöver ta sig upp och ned i fastigheten, vilket avsevärt kompliceras om det inte finns en hiss.

Men hissen fungerar inte för alltid. Fastighetsägaren i bostadshus är ytterst ansvarig för att hissen besiktigas en gång om året, i syfte att möta Boverkets föreskrifter och allmänna råd. När brister anmärkes av en besiktningsman måste detta åtgärdas. Det är här vi på Nexima Hiss kommer in! Åtgärdandet av besiktningsanmärkningar är en av de hissrelaterade tjänster vi erbjuder.

Utöver detta utför vi också allt från grundlig service till mindre underhåll av er hiss. Det spelar heller ingen roll när ni kontaktar oss. Det går lika bra att planera in en reparation veckor framåt som att ringa in akut med ett driftfel. Med vår jour kan du ringa dygnet runt.

Kunniga och effektiva hisstekniker

Vi på Nexima Hiss har mångårig erfarenhet när det kommer till reparation och annat underhåll av hissar. Vare sig det gäller en hydraulisk, snabb, glas eller maskinrumslös hiss har vi utrustningen och erfarenheten som krävs. Det viktigaste för oss är att våra kunder känner sig trygga att hissen har fått den tillsyn som föreskrifterna och säkerheten kräver.

Träffa våra trevliga hisstekniker, vars mål är att öka säkerheten i din vardag. Det kanske är du själv som upptäcker fel i form av oljud eller driftstopp, eller så upptäcks fel vid besiktning. Hissen har en betydande plats i våra moderna samhällen och tas ofta för givet. Vi tror på långsiktighet, hållbarhet och säkerhet.

Vanliga frågor om hisservice

Vår reparationstjänst är unik genom att ständigt satsa på högkvalitativ service och våra erfarna tekniker. Vi strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar genom att använda modern teknik och genomföra noggranna inspektioner. Våra tekniker är certifierade och har omfattande erfarenhet.

Genom regelbundna servicebesök och noggranna inspektioner identifierar vi eventuella brister i förväg och åtgärdar dem innan de blir allvarliga. Detta förlänger hissarnas livslängd och minskar kostnaderna för större reparationer över tid.

Vi förstår vikten av snabb hantering av besiktningsanmärkningar. Vi är därför stolta över att kunna erbjuda jour 24/7. Våra tekniker är redo att agera omedelbart och har tillgång till nödvändiga resurser för att snabbt åtgärda eventuella brister.

Vi arbetar i hela Stockholm – Hammarby Sjöstad, Årsta, Solna, Täby m.m.

Oavsett om du bor i Hammarby Sjöstad eller i någon annan stadsdel i Stockholm kan vi hjälpa dig med dina hissproblem. Vår hisservice finns där hissar finns och du når oss 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.